Вид ключалка

Цена
Секретна брава - стандартна 10 - 20 лв.
Секретна брава - ямкова 10 - 20 лв.
Автоключалка на врата 10 - 25 лв.
Автоключалка контакт 15 - 30 лв.
Ключалка за метално шкафче или пощенска кутия 10 - 15 лв.